اكتشف الأيام المفتوحة القادمة ميلانو · فلورنسا · لندن · باريس · دبي سجل الاناكتشف الأيام المفتوحة القادمة
Alt image

we say bravo ai diplomati 2014

الأخبار

we say bravo ai diplomati 2014

٢٤ يونيو ٢٠١٤
مشاركة
24 giugno - Si sono tenute al Teatro Nazionale di Milano le cerimonie di consegna dei diplomi per i corsi undergraduate e postgraduate della Scuola di Moda di Milano per l'anno accademico 2013/2014. Grande entusiasmo e soddisfazione per i diplomati Istituto Marangoni che hanno concluso con successo un percorso accademico impegnativo e stimolante, ricco di sfide e di nuovi progetti. Per i corsi undergraduate, si sono diplomati circa 308 studenti, provenienti da tutto il mondo, dalla Cina alla Spagna, dalla Russia alla Turchia, dall'Italia agli Stati Uniti, dalla Corea ad Israele. Hanno concluso il percorso master circa 195 studenti di nazionalità cinese, brasiliana, russa, turca, indiana e spagnola.
هل أنت مهتم بإحدى الدورات الدراسية؟